Picnicpladser og gangbro over Bøllemosen i Jægersborg Hegn

07-11-2016

undefined

Skovgæster i Jægersborg Hegn vil i vinterhalvåret opleve, at der foregår byggeaktiviteter i skoven. Nær Skodsborg station bygger Naturstyrelsen 3 små picnichalvtage med tilhørende bålsteder og på skovsletterne nær Bøllemosen, kommer der også små picnichalvtage. ”Vi har erfaring for, at muligheden for at kunne spise madpakken et tørt sted, gør det mere attraktiv for både børne- og voksengrupper at bruge naturen året rundt”, fortæller projektleder Stella Blichfeldt fra Naturstyrelsen.

I Bøllemosen anlægger Naturstyrelsen en gangbro og små platforme, så det bliver muligt at opleve mosen tørskoet. Samtidig opnår vi at mosebunden ikke trampes ned. Plantelivet i mosen er sårbart. Hér vokser planter, som har tilpasset sig helt særlige livsbetingelser -blandt andet den kødædende plante Soldug.

Projekterne er finansieret af midler fra regeringens Naturpakke. Midler, som bl.a. skal skabe forbedringer for friluftsliv og natur nær byer. Picnichalvtage i skoven og gangbro over Bøllemosen er også en del af en større satsning på at gøre Skodsborg station, stationspladsen og Jægersborg Hegn til et attraktivt udflugtsmål. Naturstyrelsen samarbejder med Rudersdal Kommune, DSB og Banedanmark herom. undefined