Reguleringsjagt i Østerild og Hjardemål plantager

29-11-2016

Naturstyrelsen Thy afholder 6. december 2016 en reguleringsjagt på hundyr og kalve af kron- og dådyr. Det foregår i området omkring testcenteret for store vindmøller i henholdsvis Østerild og Hjardemål plantager. Reguleringsjagten afholdes i samarbejde med naturforvaltningsenhedens jægerforum og vildtforvaltningsrådets hjortevildtgruppe for Nordjylland.

Baggrunden for jagten er, at de store hjortedyr har reageret rigtig positivt på de mange naturgenopretningstiltag, der er foretaget i området. Dette betyder samtidig, at bestandene af hjortedyrene vokser meget i området. Det jagtlige uforstyrrede område har desuden den effekt, at dyrene flytter til hertil, når der har været jagt på de omkringliggende arealer, og de flytter ikke ud af området igen, medmindre de bliver jaget.

Målet med reguleringsjagten er både at opnå en reduktion af antallet af dyr i området, samt sikre at der ikke sker en uhensigtsmæssig ophobning af dyr. Uden en passende høst af hundyr og kalve kan bestanden ikke holdes sund og tilpasses områdets bæreevne. Reguleringsjagten får også dyr til at flytte ud i de omkringliggende områder, så de kan komme flest mulige jægere og lodsejere til gavn.

De lodsejere, som grænser op til de ovennævnte plantager, kan benytte denne aftale til undtagelsesvist at flytte stiger og hochsitze ind til skel i de omtalte plantager den dag jagten afholdes.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent