Vellykket betalingsjagt på krondyr i Nørlund og Harrild Hede

17-11-2016

Naturstyrelsen Midtjylland afholdt tirsdag den 15. november en vellykket krondyrjagt i Nørlund og Harrild Hede. 59 betalende jægere nedlagde i løbet af 3½time 34 krondyr i 49 skud.

Midtjyske hjorte - arkivfoto

59 jægere tilbragte tirsdag formiddag på Harrild Hede og omgivende skovarealer i Nørlund.  De havde alle betalt Naturstyrelsen for at sidde godt 3 timer i skydetårn eller skydestige med mulighed for at kunne afgive skud til eventuelle forbipasserende krondyr, som 20 såkaldte drivere i form af ansatte og frivillige hjælpere fra Naturstyrelsen Midtjylland prøvede at sætte i bevægelse på et område, der i alt omfattede ca. 2500ha.

Jagten forløb ganske vellykket. De 59 jægere nedlagde 34 krondyr i 49 skud. I alt havde 27 jægere afgivet skud. 2 jægere havde været så dygtige eller heldige at nedlægge hele 3 dyr hver. De nedlagte dyr fordelte sig med 8 kalve, 22 hinder og 4 hjorte, så det var en ganske flot vildtparade, der kunne præsenteres for de deltagende jægere, da skovfoged Hans Jensen omkring solnedgangstid blæste jagten af.

De 59 jægere mødte inden kl. 8 op på Naturcenter Harrild Hede, hvor de skulle indskrives og fremvise gyldigt jagttegn. Herefter holdt vildtkonsulent Steen Fjederholt parole for jagten, så deltagerne var klar over jagtens vilkår og rammer, herunder hvad der måtte skydes. Jægerne blev derefter fordelt på 6 skyttehold, der hver var anført af en postanviser fra Naturstyrelsen. I styrelsens biler og lejede minibusser blev skytterne kørt ud til de poster, som de på forhånd var blevet tildelt ved lodtrækning.

Da alle jægere i den stille, men milde regn, var på plads klokken ca. 9:15, begyndte de 20 drivere at bevæge sig rundt i hver sit tildelte område af skoven. Der gik nogen tid, før de første skud lød, men i løbet af formiddagen blev der kortere imellem skuddene.

Mange af jægerne havde poster ud til åbne hedeområder. Det er som regel lig med, at man får set mange krondyr, men ofte på store afstande og udenfor skudhold. Da jagten sluttede kl. 12:30, kunne 13 af de deltagende jægere berette, at de hver havde set flere end 100 krondyr, enkelte af dem havde endda set op mod 200 dyr, og en enkelt op mod 300 dyr.

Desværre var der også en håndfuld jægere, der overhovedet ikke så krondyr. Forløbet af en sådan jagt er nemlig meget afhængig af vejret den pågældende dag. Koldt og stille vejr gør det svært at få dyrene frem til posterne. Det går nemmere med lidt vind, men hvis man er posteret i kanten af en skov eller plantage, og vinden bærer væk fra denne, er der stor risiko for, at man ikke ser dyr og dermed heller ikke får chancer for at skyde.

I tidsrummet fra kl. 13 til 15 indtog jægerne frokost og kaffe på Naturcenter Harrild Hede, mens frivillige hjælpere og ansatte i Naturstyrelsen Midtjylland sørgede for at samle de nedlagte krondyr ind, brække dem op og gøre dem klar til den efterfølgende vildtparade.

Under denne del af jagten spillede 6 erfarne schweisshundeførere og deres hunde en vigtig rolle. Der var nemlig, hvilket er ganske almindeligt, et mindre antal dyr, der var skudt til, men som ikke lå synligt forendte ved posterne. Her er sweisshunden uundværlig, da den stort set altid er i stand til at spore og finde et dyr, der er anskudt, fordi der fx drypper blod eller mavesaft fra dyret og ned på jorden, mens det flygter væk fra skudstedet. Hundeførernes eftersøgninger resulterede i 6 vellykkede eftersøgninger, hvor dyrene blev fundet, mens det i 4 tilfælde blev vurderet, at det eftersøgte dyr enten ikke var ramt alvorligt eller slet ikke ramt.

De 59 jægere havde købt pladserne på jagten via Naturstyrelsens web-butik. Næste betalingsjagt på Harrild Hede og i Nørlund er den 15. december. Alle pladser til denne jagt er også solgt, men næste år bliver der formentligt udbudt et par tilsvarende jagter. Man kan holde sig orienteret via www.naturstyrelsen.dk 

Det er første gang Naturstyrelsen Midtjylland afholder en betalingsjagt. Jagten på Harrild Hede har til og med sidste jagtsæson været lejet ud til et jagtkonsortium, men da aktiviteterne på Naturcenter Harrild Hede efterhånden har nået et omfang på næsten 400 aktiviteter årligt, har Naturstyrelsen ønsket selv at styre jagten på skov- og hedearealerne nær naturcenteret. For at kompensere for de manglende indtægter ved udlejning til et jagtkonsortium har man derfor valgt, at jagten i Nørlund og på Harrild Hede overgår fra jagter med inviterede deltagere til betalende deltagere.

Afholdelse af en betalingsjagt for 60 deltagere på 2500ha skov og natur er en opgave, der indebærer megen planlægning og forberedelse, for at dagen kan blive en god oplevelse for de betalende jægere. Samtidigt skal dagen også resultere i et passende jagtmæssigt udbytte, så udviklingen i bestanden af krondyr af hensyn til landmændene rundt om Nørlund og Harrild Hede bremses op. 

undefined

På kortet viser de hvide, nummererede brikker posternes placering. En rød brik viser et skudt og fundet krondyr. En sort brik viser en negativ eftersøgning (et dyr som ikke er alvorligt ramt eller slet ikke ramt)

Torben Bøgeskov

Naturvejleder, projektleder
Midtjylland