Bjergfyr ryddes

20-10-2016

Naturstyrelsen Nordsjælland har travlt med at sikre værdifuld lysåben natur i bagklitten. Bekæmpelse af rynket rose har været i gang i nogle uger og nu starter nedskæring af bjergfyr.

Den invasive bjergfyr skygger den danske hjemmehørende hedelyng væk

De invasive arter hybenrose (Rosa rugos) og bjergfyr (Pinus mugo) har i gennem en årrække vokset ud over de lysåbne arealer bagved klitterne ved Tisvilde Hegn, Liseleje og Melby Overdrev.

 De danske hjemmehørende plantearter som hedelyng, gul evighedsblomst og sandfrøstjerne mm bliver skygget væk af de invasive arter, og dermed forsvinder også levesteder for en lang række insekter blandt sjældne sommerfugle, hvis vi ikke gør en indsats. Fx har sommerfuglen, gråbåndet bredpande på Melby Overdrev sit eneste levested på Sjælland. Dens larver lever på den lille plante almindelig kællingetand.

 

Bjergfyren vil uden bekæmpelse medføre, at klit- og hedelandskaber vokser til i skovlignende tilstande, der ødelægger de karakteristiske danske kystlandskaber.

Ved Tisvilde Hegn øst for Melby Overdrev vil den uønskede træopvækst med bjergfyr, pil og bævreasp blive skovet inden for et bælte på ca. 50 – 100 m mellem selve skoven og klitterne. Skovningen vil primært ske med en stor skovningsmaskine og det skovede materiale vil blive kørt væk fra områderne. Der vil ikke ske nogen rydning ud for Troldeskoven.

 Bekæmpelsen af rynket rose har været i gang ved Liseleje og Melby Overdrev og nu er maskinerne rykket længere mod øst. Der benyttes 2 forskellige maskiner: en hybenrotor på de mere flade arealer og en gravemaskine på de mere kuperede områder. Behandling med hybenroteren vil blive gentaget til foråret, mens områderne der er gravet i gennem med gravemaskinen ikke forventes genbehandlet.

Tiltagene mod de invasive arter vil gavne den danske natur og biodiversiteten, men vil også sikre tilgængelighed og udsyn i et åbent landskab, så de mange besøgende kan nyde klitlandskabet.

 undefined

 

Klitlandskabet vokser til med rynket rose og bjergfyr, og den lysåbne natur forsvinder.

Bredpande

Gråbåndet bredpande har på Melby Overdrev sit eneste levested på Sjælland.

 

 

Fakta

Tisvilde Hegn er omfattet af EU’s naturlovgivning, Natura2000. Det fremgår af den nyeste Natura2000-plan, at Naturstyrelsen, som ejer af Tisvilde Hegn, skal iværksætte en bekæmpelse af invasive arter på området, fordi de invasive arter dækker mere end 10% af områdets areal. Naturstyrelsen har netop sendt en Natura2000 plejeplan for Tisvilde Hegn i høring.

Den kan ses her: http://naturstyrelsen.dk/media/204639/tisvilde-melby-n2000plejeplaner-2016_2021.pdf

Miljø- og Fødevareministeren har i sommer lanceret Naturpakken og stillet midler til rådighed til natur- og friluftsprojekter for i alt ca. 30 mio. kroner 

Her kan du læse mere invasive arter: www.svana.dk – hvad er invasive arter.