Natura 2000 6-års plejeplaner for lysåbne arealer

27-10-2016

Planerne er sendt i høring. Du kan frem til 13. december 2016 få indflydelse på planerene ved at afgive et høringssvar

Læs mere om høringen

Lokalt drejer det sig om følgende planer:

 

N68 Skjern Å
N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen
N73 Lønborg Hede 
N83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter 
N84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage 
F53 Fanø 
F55 Skallingen og Langli  

Og vi har sammen med NST Vadehavet udarbejdet hovedplanen for:

N89 Vadehavet