Forbedring af Kystvagtstien

26-10-2016

Naturstyrelsen Nordsjælland forbedrer Kystvagtstien i Tisvilde Hegn, for at den skal blive lettere tilgængelig for folk til fods, og for at forebygge slid og erosion på de stejle skrænter.

Kystvagtstien får nye trapper på de stejle skrænter.

Terrænet omkring Kystvagtstien er meget kuperet. Landskabet her er dannet i slutningen af sidste istid for ca. 30.000 – 16.000 år siden. Stien er placeret på den gamle stenalderskrænt, som før sidste istid, var den tidligere kystlinje.


Det kuperede terræn formet af gletsjere, gør det i dag attraktivt for mere øvede mountainbikeryttere at køre her. Færdsel fra både cykelryttere og gående er medvirkende til, at jorden på skrænterne eroderer. Der anlægges derfor trin de steder på stien, som er stejlest. Opsætning af de omkring 500 trin på Kystvagtstien betyder, at det i fremtiden vil være en sti forbeholdt gående.

 

undefinedStien er eroderet af den færdsel der har været på den, ikke mindst af cykler

Kystvagten
Den strækning man i dag kender som Kystvagtstien, strakte sig tidligere hele vejen fra Vagtbakken ovenfor den store parkeringsplads i Tisvildeleje til Brantebjerg i Tisvilde Hegn. Stiens placering ca. 25 meter over havets overflade, gjorde det ideelt at holde øje med aktivitet langs kysten.


Fra 1891 frem til 1915 var Krovært Johan Martin Nielsen ansat som vagtmester. Hver dag i 24 år patruljerede han på Kystvagtstien, for at holde øje med strandinger, ulovligheder og anløb af skibe.

Mtb-kørsel
Kystvagtstien skal i fremtiden friholdes for mountainbikes, så stien ikke eroderes igen. Til gengæld vil der i begyndelsen af 2017 stå et 27 km langt mountainbikespor klar til brug i Tisvilde Hegn. Frivillige er, i samarbejde med Naturstyrelsen, netop nu i gang med at lave sporet.

Det nyetablerede spor går gennem kuperet terræn og en række forskellige naturtyper. Det er hovedsageligt et single track spor, der kommer til at bestå af i forvejen eksisterende stier og nyanlagte stier med udlagt grus, hvor det er nødvendigt på grund af jordbunden. 


Den sydlige del af sporet anlægges som teknikbane, Resten af sporet er hovedsagligt et blåt spor/let spor, som kan køres af mountainbikerytteren, med de grundlæggende færdigheder i orden.