Hyllested Bjerge under forandring

05-10-2016

Netop i disse dage undergår Hyllested Bjerge på Djursland en forvandling. Der fældes og køres træ sammen for at give mere plads og lys til den lille natur.  Det er først og fremmest nåletræerne der fældes, alle løvtræer får lov at blive stående. Nåletræerne er blevet så dominerende, at planter og dyr, der er knyttet til de lyse og åbne arealer, har svært ved at klare sig. 

Naturstyrelsen har derfor iværksat en større naturpleje, hvor gran- og fyrretræ fjernes fra arealet. Specielt grantræer danner tætte skove med total mørke på skovbunden, hvor ingen urter kan trives og overleve. Så lys og luft er vigtig for rigtig mange planter og dermed også for et utal insekter, krybdyr, fugle og pattedyr.

 undefined

Fældningen besigtiges og drøftes af medarbejdere ved NST Kronjylland.

For at foretage naturpleje skal der i første omgang bruges store maskiner, der henholdsvis fælder og køre træet ud fra området. Når larmen fra de store maskiner er forstummet, så vil hele området blive hegnet til kreaturer.

Kreaturer er nemlig fantastiske naturplejere, de æder både græs og blade på buske og træer, skaber bare pletter i jorden og spreder deres gødning på arealet.  Dette er en naturpleje som mange dyr sætter pris på, idet de er afhængige af en eller flere af de ting, som kreaturerne foretager sig. Kreaturer skaber ganske enkelt en variation på arealet, der giver store muligheder for en lang række af planter og dyr.

Der vil naturligvis fortsat være adgang til arealet. Dyrene vil være af den fredelige slags, og arealet så stort, at besøgende måske ikke en gang opdager kreaturerne. Besøger man Hyllested Bjerge i dag vil udsigten være begrænset af de mange nåletræer. Naturplejen vil ændre dette og genskabe udsigten til bl.a. Hjelm i Kattegat, lige som Stubbe Sø og en god bid af Nationalpark Mols Bjerge vil kunne opleves fra toppen af Hyllested Bjerge.

Naturplejen i Hyllested Bjerge er blot en af de over 150 natur- og friluftsprojekter, der bliver gennemført i statens skove og andre naturområder, som Naturstyrelsen forvalter. Projektet gennemføres som en del af regeringens Naturpakke.

Fældningen af træerne er påbegyndt i uge 39 og forventes afsluttet i uge 44. Hegning sker når maskinerne er kørt fra arealet. Kreaturerne kommer først igen på arealet til næste forår.