Til kamp mod invasive arter

13-10-2016

Naturstyrelsen Nordsjælland går til kamp mod de invasive arter, hybenrose (Rosa rugosa) og bjergfyr (Pinus mugo), ved Liseleje, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

Hybenrosen og bjergfyren har fået overtaget ved kysterne

De invasive arter, hybenrose og bjergfyr, har for alvor etableret sig i den danske natur, og navnlig langs de danske kyster og på anden lysåben natur. Ingen af arterne er naturligt hjemmehørende i Danmark.

Rigtig mange danskere forbinder især hybenrosen med ægte dansk kystnatur. Arten blev indført hertil fra Asien omkring år 1800 som en prydplante og afskærmning ved sommerhuse.

Problemet er, at visse ikke-naturligt hjemmehørende arter er så fremmede for den danske natur og spreder sig så voldsomt og ukontrolleret, at der er risiko for at danske arter bliver udkonkurreret. 

Dette er netop hvad der gør sig gældende for hybenrosen!

 

Bjergfyren vil uden bekæmpelse medføre, at klit- og hedelandskaber vokser til i skovlignende tilstande, der ødelægger de karakteristiske danske kystlandskaber.

Desuden er det ikke kun dansk natur og biodiversitet, der påvirkes negativt af de invasive arters tilstedeværelse. På en del kyststrækninger, bl.a. ved Liseleje og Tisvilde Hegn, er der visse steder næsten ufremkommeligt, således at sandklitterne er kvalt af tornede og stikkende hybenrosenbuske som tager udsigten. Bjergfyren har ved Tisvilde Hegn spredt sig så meget, at der nu er risiko for at den truer særligt lysåbne naturtyper, der findes her.

 

Hybenrotoren og skovningsmaskiner tages i brug

I efteråret vil der ske en bekæmpelse af hybenrosen ved fræsning og gravning. Det sker bl.a. med den såkaldte hybenrotor, der er specielt opfundet til at være hård mod hybenrosen, men til gengæld efterlader landskabet med den samme topografi som før. Dynamikken i sandklitter og overdrevsvegetation bliver bevaret ved bearbejdningen.

 

 undefined

Bjergfyren vil blive skovet og kørt væk i løbet af efteråret, så der åbnes op ved klitterne. I begge tilfælde gavner indgrebene naturen ved kysterne, fordi der gives plads til naturlige arter, mere biodiversitet og åbent landskab. 

Tisvilde Hegn (inkl. arealer i Liseleje og Melby Overdrev) er omfattet af EU’s naturlovgivning, Natura2000. Det fremgår af den nyeste Natura2000-plan, at Naturstyrelsen, som ejer af Tisvilde Hegn, skal iværksætte en bekæmpelse af invasive arter på området, fordi de invasive arter dækker mere end 10% af områdets areal.

 Miljø- og Fødevareministeren har i sommer lanceret Naturpakken og stillet midler til rådighed til natur- og friluftsprojekter for i alt ca. 30 mio. kroner 

 Her kan du læse mere invasive arter: www.svana.dk – hvad er invasive arter.

For yderligere information kontakt Naturstyrelsen Nordsjælland: Obfuscated Email