Kraftige brøl i Hanstholm Vildtreservat

19-09-2016

Find kikkerten frem og tag til Sårup udsigtsplatform

Det er lige nu muligt at opleve krondyrenes parringstid, også kaldet brunst. Det er primært de ældste og stærkeste af hjortene, der lige nu brøler og samler hinder til deres brunst rudler (flokke). Dette sceneri er et af de flotteste og vildeste naturen i Danmark kan tilbyde.

Kronhjorten er normalt meget sky, men i brunstperioden kan de i Thy både høres og ses på respektfuld afstand ved Hanstholm Vildtreservat. Dyrene er i september måned aktive det meste af døgnet, dog gælder, at der er størst chance for at opleve brunsten ved sol op- og nedgang. Grundet det varme vejr i september er brunsten startet senere i år end den plejer. Dette skyldes, at der skal lidt nattekulde til for at brunsten går i gang for fuld styrke.

Sårup fik i foråret en ny udsigtsplatform, hvor man kan se ud over Hanstholm Vildtreservat. Her er det ofte muligt med en god kikkert at opleve hjortene i brunst. Det er en unik naturoplevelse, som der kun er mulighed for få steder i Danmark. Sti og platform er kørestolsegnet for at sikre dårligt gående og kørestolsbrugere mulighed for at kunne opleve områdets dyre- og planteliv. Her er også informationstavler, der fortæller om hjortearterne og vildtreservatets øvrige natur.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent