Ny boardwalk i Fosdalen

28-09-2016

Som en del af regeringens naturpakke får naturstien langs vandløbet i Fosdalen et tiltrængt løft

Naturstien langs vandløbet i Fosdalen, som den ser ud nu.

I dette efterår bliver den nedslidte træbelægning på stien i Fosdalen udskiftet og forlænget til glæde for de besøgende i området. Fosdalen er både nu og historisk set en meget besøgt dal med et væld af natur og friluftsmuligheder.

Historisk er det helligkilden og markedspladsen, der har trukket folk til området. I dag er det oplevelser i naturen, udsigten over Jammerbugten og de mange stiforløb, der tiltrækker folk. Projektet skal understøtte friluftslivet ved at sikre bedre adgang og skånsom færdsel. Vandrestien er afmærket og kan findes i Naturstyrelsens vandretursfolder Fosdal og Langdal plantager.

Projektet er et af de over 150 natur- og friluftsprojekter, der nu bliver gennemført i statens skove og andre naturområder, som Naturstyrelsen forvalter. Det sker som en del af regeringens Naturpakke. Der er bevilget 850.000 kr. til projektet i Fosdalen.

Kontakt

Thomas Wessel Fyhn

Skovfoged