Hærværk: Træer fældet udover kørebanen på Nystrupvej og Vandetvej

28-09-2016
Et af de fældede træer efter at det er blevet skubbet ind til siden af en traktor fra Thisted Kommune. Foto: Thisted Kommune.

I ly af natten har ukendte hærværksmænd fældet flere træer udover kørebanen på henholdsvis Nystrupvej og Vandetvej. Begge veje er offentlige veje, der fører igennem plantagerne i området omkring Vandet Sø, Thy.

Træerne er fældet på steder, hvor der er dårlige oversigtsforhold. Hærværk at denne karakter kan have fatale konsekvenser, såfremt de væltede træer påkøres af en bil, motorcykel el.lign eller ved hårde opbremsninger og udskridning. Det kan således på ingen måde betegnes som drengestreger.

Naturstyrelsen Thy henstiller til at folk er ekstra opmærksomme og kører forsigtig langs og igennem plantagerne. Desuden modtager Naturstyrelsen Thy gerne oplysninger såfremt forbipasserende observerer noget usædvanligt. Oplysninger bedes sendt til Naturstyrelsen Thys hovedpostkasse: Obfuscated Email.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider