Åbent Hus på Geddal Enge

26-04-2017

Kom og oplev fuglelivet på Geddal Enge søndag den 30. april.

Viber og hjejler over Geddal Enge og Limfjorden

Kom og oplev fuglelivet på Geddal Enge søndag den 30. april fra kl. 10-12. Skrænten og fugletårnet vil være bemandet med ornitologer (fuglekiggere), så interesserede kan høre om fuglene og få dem udpeget i teleskoper. Der er mulighed for at se mange vade- og svømmefugle samt måske rovfugle som vandrefalk, rørhøg og blå kærhøg. Tag madpakken med og nyd den ved de opstillede borde og bænke. Det er Dansk Ornitologisk Forening i Vestjylland og Naturstyrelsen Midtjylland, der står for arrangementet.

Der er p-plads ved Geddal Enge på Geddalvej, 7830 Vinderup, nordvest for Ejsing.

Torben Bøgeskov

Naturvejleder