Invitation: Kom med ud og udpeg livstræer

27-04-2017

Store gamle træer gavner biodiversiteten
Alle kan være med til at udpege en halv million livstræer i statens skove
Det eneste du har brug for er en smartphone

Livstræer er særligt udpegede træer, som fremover fredes i statsskovene.

Ved at udpege et træ til livstræ forpligter vi os til at sikre det plads

  • til et langt liv
  • til at dø af ælde
  • og til at henfalde

Målet er, at der de kommende år skal udpeges fem livstræer for hver hektar i alle statsskove.

Livstræerne får betydning for skovens sjældne planter og dyr. Flere gamle træer vil fremme biodiversiteten i den danske natur.

Mange mennesker kender til gamle træer, som man har lagt mærke til, når man går eller cykler i statsskovene. Den viden er meget værdifuld!

Naturstyrelsen beder derfor alle der færdes i skoven om hjælp til at finde og udpege livstræerne.

Hent appen ”Livstræ” i AppStore eller Google Play.

  • Med appen kan du markerer træets placering, tage fotos at træet og indberette oplysninger om træart, træets udseende eller om træet huser arter som f.eks. svampe.
  • Når du har registreret træet er du klar til at gemme eller sende dit forslag til et livstræ.
  • Forslaget vurderes herefter af Naturstyrelsens lokale enhed.
  • Hvis træet godkendes som et livstræ, markeres træet ude i skoven med et metalskilt.

  Læs mere på nst.dk/livstræ, hvor du kan se, hvad der kendetegner et godt livstræ. Her kan du også løbende følge med i udpegningen af livstræer på et kort.

Mød op på Skovens Dag

hvor vi efter en kort introduktion til livstræer og den nye app
sammen vil udpege livstræer i skoven.

Tid og mødested: søndag den 7. maj kl. 11 – 15  Sdr.Klintvej 60 i Nyminde Plantage

Kontakt: Sven Wodschow