Cykling i Ryget Skov

24-04-2017

Ændring i adgangsforhold giver mere ro i Ryget Skov
Af hensyn til dyrelivet og skovgæster er det slut med at cykle på den sidst del af strækningen ud til fugletårnet i Ryget Skov.

For cyklister er der nu lukket en kortere strækning i Ryget Skov, mens der samtidig er lavet en alternativ cykelrute. Således er det ikke tilladt at cykle helt ud til fugletårnet ved ”Sækken” – en strækning på 500 meter i den nordøstlige del af skoven.

Naturstyrelsen har med virkning fra mandag d. 10. april besluttet at indføre et forbud mod at cykle på en del af stien. Dette begrunder Naturstyrelsen med, at man vil give mere fred til ynglefugle og sikre de gående skovgæster en god og fredfyldt skovtur på den smalle sti. Der er ikke tale om en strækning af den officielle rute, ”Farum Søsti”, som derfor ikke bliver berørt af ændringen.

Sagen har været drøftet i Naturstyrelsen Østsjællands brugerråd. Her blev spørgsmålet rejst af Danmarks Naturfredningsforening med baggrund i, at for meget forstyrrelse kunne være en af årsagerne til, at Rørhøgen ikke yngler i området mere. Netop Rørhøgen har været med til, at moseområdet ”Sækken” er udpeget til beskyttet naturområde – et såkaldt Natura 2000 område. Rørhøgen ses ofte i området omkring ”Sækken” og den har da også ynglet i området i en årrække.

”Efter en god dialog i vores brugerråd har Naturstyrelsen besluttet at indføre en cykelfri strækning på et kortere stykke af stien. Det kommer til at gavne de gående på stien og samtidig forventer vi, at ændringen vil sænke aktiviteten i området. Det kan måske give den ro, som gør, at rørhøgen kommer tilbage som ynglefugl; det er et forsøg værd.” siger Jesper Tranberg, forstfuldmægtig i Naturstyrelsen.

Alternativ rute for cykler – som nok er et bedre tilbud

For at det fortsat skal være muligt for cyklister at tage turen rundt i den nordlige del af Ryget Skov, har Naturstyrelsen klargjort og afmærket en alternativ rute som skærer det nordøstlige hjørne af skoven.  Naturstyrelsen har sat skilte op, så man ikke er i tvivl om hvor der må cykles.

”Almindelige cyklister kan dårligt cykle på strækningen, så det er vores vurdering, at de ikke bliver ramt af forbuddet. Det vil derfor hovedsageligt være MTB-cyklisterne der bliver berør. Naturstyrelsen har afmærket en alternativ rute som går over bakken i stedet for at følge søbredden. Det er vores vurdering, at MTB-cyklisterne med dette alternativ samtidig vil få en bedre rute, så samlet set er det en gevinst for alle”, forklarer Jesper Tranberg.

Her kan du se et kort over den nye rute