En hilsen fra fortiden genfundet i Dyrehaven

07-04-2017

undefined

Fereje fra Jægersborg Dyrehave

undefined

Damrokke fra Jægersborg Dyrehave

Ferejen og damrokken er urgamle krebsdyr, der er over 300 millioner år gamle og utrolig sjældne, men heldigvis genfundet i Dyrehaven. De er meget forskellige, men nemme at kende. Ferejen ligner en lille orange tangloppe med store fjerformede fødder, der bevæger sig med rytmisk bølgende mens den svømmer på ryggen. Selv om den ikke er mere end et par centimeter lang, er den nem at få øje på, med den stærke orange farve. Damrokken derimod har et 3-4 cm stort hvælvet skjold, som dækker store dele af kroppen, undtagen det bageste af bagkroppen. Skjoldet er forholdsvis blødt. Farven er brun, ofte med en grønlig nuance. Fra bagkropsspidsen udgår to lange halenokker.

Ferejerne og damrokkerne lever et turboliv, hvor de skal nå et helt livscyklus i de små pytter, inden de tørrer ud igen. De starter i marts/april, hvor de klækker fra æg der har ligget udtørret i græsset hele sommeren. Når vinterens vand samler sig i små forårspytter, klækker de og udvikler sig til voksne og kønsmodne individer i løbet af nogle få uger.

Ferejer og damrokker er drønsjældne, fordi de kræver en stabil natur, hvor deres vandhuller tørrer ud hver sommer. Dyrehaven, der har fået lov til at være natur i gennem de sidste 400 år, kan derfor sikre disse sårbare arters levesteder. Det er samtidig et vidnesbyrd om, at vi skal værne om vores gamle natur for ikke at sjældne arter uddør.

Ferejerne og damrokkerne blev fundet af entomlog Mogens Holmen, der hvert forår går i Dyrehaven med sit fiskenet og tjekker. Som en lille bonus fandt han også en meget sjældne vandkalv Hydroporus fuscipennis.

Her en lille video fra 2014, hvor de også blev fundet