Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

11-04-2017

Harrild Hedes Venner afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 9. maj kl. 19:00 på Naturcenter Harrild Hede

Hermed indkaldes til årets generalforsamling i Harrild Hedes Venner, som afholdes tirsdag den 09. maj kl. 19:00 på Naturcenter Harrild Hede, Fasterholtvej 36, 7330 Brande.

Harrild Hedes Venner er en støtteforening i forhold til aktiviteterne på og ved Naturcenter Harrild Hede, der drives af Naturstyrelsen Midtjylland i samarbejde med Ikast-Brande Kommune

Man kan melde sig ind i venneforeningen for 100 kr for resten af 2017 og deltage i generalforsamlingen. Kontingentet gælder hele husstanden.
Foreningen er vært ved kaffe og brød.

Dagsorden.

01. Valg af dirigent.
02. Bestyrelsens beretning.
03. Godkendelse af årsregnskab.
04. Indkomne forslag.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen.
Forslag skal sendes på følgende mail: Obfuscated Email
05. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
06. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen er:
Katrine Bang Hauberg ( Modtager genvalg )
Benny Pedersen ( Modtager genvalg )
Ellen Hansen ( Modtager genvalg )
07. Valg af revisor og revisorsuppleant.
På valg til revisor er Niels Peter Brøgger ( Modtager genvalg )
08. Eventuelt.


Torben Bøgeskov

Naturcenterleder