Nedsænkning af pumperne til Saltvandssøen

06-04-2017

Naturstyrelsen er netop nu i fuld gang med at få pumperne til Saltvandssøen nedsænket i Vadehavet. Hård blæst i går gjorde det umuligt for pumpeservice virksomheden at nedsænke de to pumper i det 120 m3 store indtagsbygværk.

Det er lavvande igen sidst på eftermiddagen i dag kl. 17 og igen fredag morgen kl. 06. Naturstyrelsen følger vejrsituationen nøje, og vil forsøge igen i dag i forbindelse med det kommende lavvande at få pumper på plads og aktiveret. Skulle det imod forventning ikke lykkes, gentages forsøget i morgen tidlig.

undefined

Pumperne kan kun monteres når det er tilstrækkeligt lavvande, da indtagsbygværket skal tømmes for vand, sand og sediment som har aflejret sig i det store hul på vaden hvor pumperne er afmonteret. Årsagen til, at pumperne afmonteres i vinterhalvåret er dels servicering, men også at indtagsbygværket i forbindelse med ebbe og flod fyldes med sediment, som vil umuliggøre opstart af pumperne. Fra det tidspunkt hvor pumperne monteres, skal de ved højvande køre uafbrudt for at kunne friholde sig selv for tilstopning.

Saltvandssøen er en kunstig lagune bag Det Fremskudte Dige, som bliver bevandet med havvand fra Vadehavet i sommerhalvåret. Pumperne er normalt nedsænket i perioden fra omkring d. 1. april til d. 1. november, hvor Saltvandssøen fungerer som højvandsrasteplads for tusindvis af vadefugle. I vinterhalvåret fungerer Saltvandssøen desuden som et stort vandreservoire for Vidåen i forbindelse med forhøjet vandstand i Vadehavet og deraf følgende lukning af Vidåslusen. Saltvandssøen og Det Fremskudte Dige blev anlagt for 35 år siden. Siden den gang har Saltvandssøen således både været en vigtig højvandsrasteplads under det arktiske fugletræk – forår og efterår, samt bidraget til klimasikring af Tønder By for Vidåens vandmasser i vinterhalvåret.

Naturstyrelsen har fokus på at sikre Saltvandssøens flersidige funktion, og tilstræber at pumperne er i funktion fra starten af april. Naturstyrelsen er opmærksom på, at kombinationen af et tidligt og tørt forår kan skabe uheldig forhold ved saltvandssøen for visse arter, fx stor præstekrave. Derfor vil Naturstyrelsen fremadrettet være opmærksom på behovet for evt. at starte et par uger tidligere.