Skovvej i Anebjerg renses nu for affald, og der anlægges en ny vej

22-08-2017

I denne uge begynder oprydningsarbejdet, som skal sikre en ren skovvej i skovrejsningsområdet Anebjerg ved Skanderborg.

Naturstyrelsen blev i juni måned opmærksom på, at der i strid med kontrakten var brugt materialer som indeholdt forskellige former for affald til opbygning af de nye skovveje ved skovrejsningen i Anebjerg. Affaldet bestod primært af plastic, men der blev også fundet rester af tagplader, som Skanderborg kommune efterfølgende udtog prøver af, og som viste asbestrester i en af de udtagne prøver.

 

Hen over sommeren har entreprenøren arbejdet på at finde en løsning, som sikrer en ren skovvej. I mellemtiden har skovvejen konstant været holdt fugtig for at forhindre spredning af materialerne til omgivelserne. Løsningen, som Skanderborg kommune som miljømyndighed nu har givet tilladelse til, indebærer, at vejmaterialerne på den problematiske strækning graves op og transporteres med lastbil til et godkendt depot. Under oprydningsarbejdet holdes vejmaterialerne fugtige, så der ikke sker spredning til omgivelserne, når der graves i vejen.

 Når de problematiske materialer er fjernet, og oprydningen er godkendt af Skanderborg kommune og Naturstyrelsen, vil der blive anlagt en ny skovvej, som anlægges med nye rene materialer.

 Det forventes at tage ca. to uger at fjerne de forurenede materialer.

 Mens arbejdet står på, vil området være afspærret.

 - Vi er lettede over at der nu er fundet en løsning, som Skanderborg kommune som miljømyndighed og Naturstyrelsen som bygherre kan godkende. Vi ved at mange lokale borgere har haft stor lyst til at komme ud og færdes i deres nye skov, og vi beklager den gene, som afspærringen af skovvejen har skabt hen over sommeren. I løbet af nogle få uger har vi en ren skovvej, så alle kan komme ud og nyde den nye spændende skov, siger skovrider Søren Hald.

 

Læs også: http://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2017/jun/skovvej-i-anebjerg-lukkes-i-forbindelse-med-oprydning/