Kom med Naturstyrelsen på cykeltur på Kalvebod Fælled

21-08-2017

 

Naturstyrelsen er ved at udarbejde en ny driftsplan for de statslige skove og naturområder i Hovedstaden. Her har der særligt været stor interesse for, hvordan naturen skal udvikle sig på Kalvebod Fælled på den vestlige del af Amager. Derfor giver Naturstyrelsen nu borgere og andre interessenter en ekstra mulighed for at give sit besyv med allerede inden udkastet til driftsplanen bliver sendt i offentlig høring i løbet af efteråret.

 

Den 30. august kl. 17 -20 inviterer Naturstyrelsen til cykeltur på Kalvebod Fælled. Her vil der blive lejlighed til at se naturområdet, få en faglig snak om forskellige plejemetoder og stille spørgsmål til Naturstyrelsen. Turen starter ved Naturcenter Amager.

 

Turen kræver tilmelding senest 28. august til Obfuscated Email 

 

Derudover kan interesserede læse med og komme med yderligere input til tre scenarier for den fremtidige pleje, som Naturstyrelsen har skitseret og vurderet på baggrund af bl.a. det borgermøde, der blev afholdt i februar. Her mødte næsten 300 borgere op.

 

Materialet kan downloades her på siden.

 

 

Handlingsplan for truede engfugle

Materiale for-høring ENDELIG 18 08 17.pdf

Bilag 1 - Natura 2000 plan

Bilag 2 - Natura 2000 plejeplan

Bilag 3 - Plejeplan Kalvebod Fælled

Bilag 4 - Grundlag for økonomiske betragtninger

Bilag 5 - Grundlag for støtte og udbetaling

Bilag 6 - Kort over Naturstyrelsens arealer på Amager

Bilag 7 - Kortmateriale for arealerne i scenarie 2

 

 

Med venlig hilsen

Naturstyrelsen - Hovedstaden