Der fældes træer omkring Himmelbjerget

15-08-2017

Hvis du besøger Himmelbjerget i de kommende par uger, kan du måske i det fjerne høre en knurren af maskiner. Det er Naturstyrelsen der har maskiner ude og fælde træer.

 

Naturstyrelsen ejer ret store skovområder omkring og især vest for Himmelbjerget. Hovedparten er bevokset med gran, og her er det tid at få skovet.

Vi regner med at fælde ca. 2000 m2 træ, svarene til 60 lastbillæs, så der vil blive trafik.

Hovedparten af skovninger er tyndinger, der foretages for at de tilbageværende træer kan få plads til at udvikle sig videre. Her vil skoven blot komme til af fremtræde mere lysåben i en periode.

Mindre arealer bliver helt ryddet. Det drejer sig om områder med sitkagran og nobilis. Dette udnytter vi til at skifte træart. Når området er ryddet er planen at plante hjemmehørende løvtræer. Hovedtræerne blive bøg og eg, men ind i bøgen vil der blive plantet småholme med fuglekirsebær og i egen områder med bævreasp og småbladet lind.  Det vil give skoven en større variation og gavne insektlivet i skoven.

Skovningen og udkørslen vil foregå med store maskiner. Maskinerne og deres fældeaggregater er ikke ufarlige, uheld kan ske og oveblikket fra maskinen er begrænset. 

I er velkomne til at se på, men hold en god sikkerhedsafstand - mindst 70 m.