Naturpleje i bakkerne ved Dollerup

27-08-2017

Træerne vokser ikke ind i himlen – men de kan godt blive store og overtage et landskab.

Træerne er blevet for dominerende i den sydlige ende af Hald Sø. Derfor er Naturstyrelsen nu i gang med at fælde træer, for at genskabe den lysåbne naturtype overdrev. Overdrev var en gang den vidtbredte natur i området ved Hald Sø. Så langt øjet rakte kunne man se overdrev og hede med masser af græssende dyr, hovedsageligt får.

Da græsningen ophørte voksede området til med træer og landskabet blev sløret af skov.Træer vokser ud over bakkerne og slører landskabets former.

Naturstyrelsen har tidligere ryddet træer ved Dollerup, nu er turen kommet til det sydøstlige hjørne. Ikke alle træer fjernes fra arealet. Enkelte træer bliver stående enten som enkelte træer eller i mindre grupper. Arealet skal efter fældning igen afgræsses med dyr, og disse må gerne kunne søge skygge på solrige dage eller læ under en regnbyge.Efter rydning står enkelte træer tilbage.

Naturplejen vil se voldsom ud under selve arbejdet, men når stakken af fældet træ først er fjernet fra pladsen og dyrene igen græsser i bakkerne, så vil de fleste forhåbentlig opleve et smukt landskab med flotte skrænter og en spændende natur.


Stakken af fældet træ hober sig op. Træet skal køres til varmeværkerne.

På overdrev er der mange karakteristiske og sjældne planter, såsom guldblomme og orkidéerne plettet gøgeurt, maj-gøgeurt, bakke-gøgelilje og skov-hullæbe.

Blomstrende lyng på bakkerne.

Du kan læse mere om området i den digitale guide.