Fiskeørneparret i Gribskov er lykkedes igen i år

02-08-2017

Fiskeørneparret har nu opfostret 2 flyvefærdige unger.

De 2 unger kalder på mad fra reden

Den 28. juli kl. 12.08 fløj den første unge på sin 53. levedag  ud på sin første rigtige flyvetur over Vandmosen i Gribskov. Den anden unge, som forleden blev angrebet af en duehøg, har først forladt reden en af de seneste dage.

Vi så ikke nr.2 forlade reden, da et voldsomt tordenvejr søndag satte webkameraet ud af funktion. De defekte dele er nu udskiftet og kameraet virker igen.

Fiskeørneungerne vil i en tid holde til på og omkring reden, hvor hannen fortsat vil bringe fisk til dem. Fiskene vil blive fortæret på reden eller ungerne vil flyve fisken til et af de nærliggende træer for at spise den der.

Fiskeørne forventes at blive i området til sidst i august. Først trækker hunnen sydpå, mens hannen i en tid bliver ved ungerne. De trækker ikke sydpå som familie, og det menes også at ungerne selv må lære at fange fisk.

Vi lærer hele tiden nyt om fiskeørnene. Webkameraet har bidraget til denne nye viden, ligesom det har afsløret overraskende ting. Skovfoged Ole Andersen erkender åbent, at han troede det var et manipuleret billede der blev vist Facebook, da der blev serverer hornfisk for ungerne. Der er 13 kilometer til nærmeste fiskevand med hornfisk og mange fiskerige søer tættere på. Men den gemte video viste, at der var tale om en stor frisk hornfisk. Det gav lidt udfordringer at få spist hornfisken begyndende fra hovedet, som fiskeørnen altid gør.

Redens historik

I sommeren 2011 byggede et fiskeørnepar en rede i et højt grantræ i Vandmosen Gribskov. Men redebygningen kom for sent i gang til, at der blev gjort forsøg på at yngle.

I 2012 og 2013 vendte fiskeørnene tilbage og fik to unger på vingerne hvert år. I efteråret 2013 knækkede redetræet i en storm. Naturstyrelsen skar derefter toppen af en anden gran tæt på det gamle redetræ. Her byggede fiskeørnene en ny rede, som de benyttede i 2014 og 2015, dog uden der kom unger på vingerne. I 2016 vendte de igen tilbage og fik 2 unger på vingerne.

Det er i år således 4 gang de har held til at få 2 unger på vingerne i Gribskov.

Fiskeørne overvintrer i Afrika og ved Middelhavet og vender normalt tilbage til deres rede i april. I mange år har der kun været et enkelt fiskeørnepar, der ynglede i Danmark. Nu er der 5 kendte ynglepar, hvoraf kun et på Sjælland.