Kampen mod rynket rose på Agger Tange fortsætter

28-08-2017

Status på rydningsprojektet et halvt år efter behandlingen med biorotoren viser som forventet et behov for genbehandling

I starten af februar måned rumsterede en traktor med påspændt biorotor rundt på Agger Tange. Aktiviteten havde det helt specielle formål, at medvirke i et forsøg omkring bekæmpelse af rynket rose. Rosen breder sig kraftigt i kystområderne og skygger derved hjemmehørende og sjældne arter væk. Se evt. tidligere nyhed for flere informationer om rynket rose.

Nu er det 6 måneder siden traktoren kørte det sidste træk i området og enhedens naturmedarbejder har evalueret resultatet. Der er lidt spredt genvækst på nuværende tidspunkt, men skuddene ligger ikke mere end 10-15 cm. nede. Genvækst var forventeligt og flere behandlinger har derfor været planlagt siden projektets start.

Til efteråret tager vi fat igen og maskineriet ruller gennem projektområdet i mere udviklet form end sidste omgang – denne gang også med en mindre maskine, der kan komme steder, vi ikke kunne behandle i første omgang. Desuden vil det ikke være nødvendigt at behandle dybere end de førnævnte 15 cm. Vi følger projektet tæt og glæder os til at se resultatet af behandlingen inden for det næste år.

Kontakt

Kate Kronborg Holmstrand

Naturmedarbejder