Nyt skred i Søby Brunkulslejer

11-08-2017

Indenfor de seneste uger er der sket et nyt skred i Søby Brunkulslejer. 6-8 ha af et skovbevokset, utilgængeligt og ustabilt område nær Meldgård Sø ved Fasterholt har sat sig op til et par meter.

Indenfor de seneste uger er der sket et større skred på Naturstyrelsens arealer i Søby Brunkulslejer. Et område på 6-8ha tæt på Meldgård Sø ved Fasterholt har sat sig op til et par meter. Området er skovbevokset og ganske utilgængeligt uden veje eller stier og er kendt for at være ustabilt og farligt at færdes i.

Der er sket en lodret sætning af området. Brudkanterne viser flere steder, at terrænet er faldet op til et par meter, og mange træer er væltet langs brudkanten. Store dele af området er overskyllet med sand og brunkulsstøv. Spredt over arealet ser man fine kratere - ”gejserhuller” - hvor vand fra undergrunden er presset op i stråler ved terrænsætningen. Omkring gejserhullerne ser man masser af brunkulspartikler. Andre steder er større og dybe huller eller sammenfald i det blottede sand. Formentlig fordi der umiddelbart efter sætningen har ståetvand, der siden er sunket ned og sivet ud mod Meldgård Sø.

I de første år efter brunkulsgravningen ophørte skete der ofte skred og sætninger. Søer er forsvundet og nye opstået og dele af området er blevet jævnet ud. Siden er der blevet længere mellem hændelserne, men typisk sker der større eller mindre skred med få års mellemrum, fx i 2009, 2011 og 2013. Der er tidligere omkommet mennesker i forbindelse med skred i brunkulslejerne, men det er heldigvis ved at være længe siden.

Da man gravede brunkul i Søby, gennemgravede man flere grundvandsførende lag. Man gravede i mange kulgrave mere end 30meter ned. Det bortgravede sand blev gravet op i tipper. Det var nødvendigt at bortpumpe enorme mængder af vand. Da gravningen ophørte i 1970, stoppede man pumperne, og i løbet af et par år steg vandet i området med de omgravede sandtipper. 

Efterfølgende skete - populært sagt – det samme, som der sker, når man hælder mælk på havregryn: På et vist tidspunkt skrider havregrynene ud. I andre tilfælde er der opstået store luftlommer med vand i bunden. En skønne dag falder ”loftet ned”, og vandet presses op som gejsere. Langs sætningen ses brudfladerne, hvor eventuelle træer er væltet, hvorimod træer på fladen er faldet lodret ned, og de kan fortsætte deres vækst uden synlige skader.

Naturstyrelsen fraråder folk at begive sig ind i området for at bese det nye skred!