Sensommerliv ved Åsedam

18-08-2017

Åsedam. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

Åsedam er en af Almindingens mange små søer. Den ligger ved Åsedamsvej i Almindingens nordlige del, og der er en rasteplads ved vejen lige øst for søen. Cykelvejen mellem Allinge og Nexø passerer lige syd om søen. Se kort her.

Der er frit fiskeri i den rene sø efter gældende regler, og Naturstyrelsen holder arealet mellem søen og vejen åben ved rydning af træer og krat.  Det betyder, at der er en fin og farverig blomsterpragt. I august blomstrer blandt andet lyng, gyldenris, vandmynte, kattehale og angelik. Den store skærmplante angelik tiltrækker enorme mængder af insekter – navnlig svirrefluer. Kattehalen står purpurrød og tiltrækker mange sommerfugle - især citronsommerfugle, der har travl med at fouragere og opbygge fedtdepoter i kroppen, inden de sætter sig til overvintring i skoven. Her tåler de at fryse ned til under 30 graders frost!

Ved søbredden myldrer det med guldsmede. De store mosaikguldsmede jager og flyver til langt hen på efteråret, og de står tit stille på svirrende vinger i luften over vandet. De små røde libeller ses ofte i parring, og man ser sammenkoblede par hoppe op og ned på stedet i luften mellem sumplanterne ved søbredden. De kaster et æg ved hvert dyk. På stråene på engen sidder grønskinnende kobbervandnymfer, og ude på søens åkandeblade holder rødøjede vandnymfer til. Det er deres speciale at hvile på flydeblade.

Dette og meget, meget mere kan man møde ved Åsedam, som året rundt er en lille naturperle med stor poesi.

God tur!

Blodrød libel i parring ved Åsedam. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

 

Citronsommerfugl på kattehale ved Åsedam. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

Rødøjet vandnymfe i hvile på åkandeblad i Åsedam. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

Rødøjet vandnymfe lægger an til landing. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

En kobbervandnymfe ved Åsedam. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

Skærmplanten angelik med et mylder af insekter ved Åsedam. Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen.

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm