Det er ikke hærværk: Træerne er brændt eller der er hugget dybe furer i barken!

30-08-2017

Området omkring Store Troldhøj i Gjern Bakker er et meget smukt og rigt naturområde.

Der er dog et problem – grantræer breder sig i egeskoven, men det bliver der nu gjort noget ved, og på en måde så naturen fremmes i stedet for hæmmes.

 

Området omkring Store Troldhøj er meget besøgt udflugtsmål. Oprindeligt var området åben hede med spredte elendige ege hist og her. Gennem årene er det vokset noget til og blevet til egekrat, også en særdeles værdifuld naturtype, som naturstyrelsen gerne vil sikre.

Problemet her er så at grantræer sår sig selv ind i egekrattet.  Dem kunne vi naturligvis vælge at fælde og enten forsøge at hive ud til flis eller lade ligge.

I stedet har vi valgt en anden metode der forhåbentligt giver mere natur i området samtidig med at det fjerner granerne:

Vi lader granerne stå, men prøver slår dem ihjel. Nogle træer får hugget en fure gennem barken hele vejen rundt, og andre er blevet brændt ved jordoverfladen på den ene side så vækstlaget ødelægges.  Begge dele slår træerne ihjel på sigt, men de bliver stående som døde træer i en lang årrække fremad.  Det kan ske at vi stresser træet så det sætter ekstra frø, for at hindre stor frøspredningen kan vi bliv nød til at fælde træerne – men det kan kun tiden vise os. Vi ved at ”der er ikke et tidspunkt et træ er mere levende end når det er dødt!” Døde træer er hjem for mange svampe og insekter. Særligt stående døde træer kan være meget værdifulde. De bliver varmet af solen og spætter kan søge føde i dem og hakke redehuller i dem.

Når vi har valgt både at brænde og ringe træer er det fordi vi ved at nogle svampe og insekter netop kan lide at træer brændt i overfalden. Vi skaber her størst mulig variation og kvalitetsforskelle i død ved to metoder. Samtidig sikrer vi at egekrattet ikke vokser til i graner.

Næste gang du besøger Gjern Bakker så huske det er ikke hærværk. De døde træer har faktisk et formål  at skabe variation og liv.