Birkesø er igen en sø

06-12-2017

For næsten præcis 250 år siden blev Birkesø tømt for vand i forbindelse med en storstilet afvanding af den centrale del af Lille Vildmose. I dag er vandet vendt tilbage til Birkesø.

Gendannelsen af Birkesø har været et stort ønske i mere end 20 år. Med LIFE+-projektet og fredningen af Lille Vildmose er det endelig lykkedes at få realiseret ønskerne. Gendannelsen af Birkesø er et af flere aktiviteter i LIFE+-projektet, som alle har til formål at genskabe den naturlige eller optimale hydrologi i Lille Vildmose. Ved at få vandet tilbage i mosen, sikres den eksisterende højmose mod udtørring og nedbrydning samtisig med, at der skabes gode betingelser for, at højmosen kan brede sig og længere sigt sammenbinde de nuværende områder med højmose. 

Med taler fra rådmanden for Aalborg Kommunes By- og Landskabsforvaltning, Hans Henrik Henrikesen, og skovrider for Naturstyrelsen Himmerland, Bendt Egede Andersen, blev der åbnet op, så vandet kunne strømmme ind i søen. På trods af et meget december-agtigt vejr og en almindelig onsdag formiddag, var næsten 200 mødt op for at overvære og fejre begivenheden.

Forventningen er, at Birkesø vil være fyldt op inden for de næste måneder. Allerede nu har det begyndende vandspejl i søen virket som en magnet for Sangsvaner og Canadagæs, der i hundredevis har valgt Birkesø som overnatningsted. 

Birkesø bliver en lavvandet sø på 130 ha med en gennemsnitsdybde på ca. 1 meter. Tre lave fugleøer er placeret i søen, hvoraf den nordligste ligger ud for den nye udsigtspavillon, som er sat op til publikum. Herfra kan publikum nyde udsigten udover søen uden at forstyrre fuglelivet og samtidig nyde de flotte illustrationer tegnet af Jens frimer, som præger hele bagvæggen i pavillonen. 

undefined