Bygning af mountainbike spor i Tisvilde Hegn

14-12-2017

Naturstyrelsen Nordsjælland bygger i øjeblikket i samarbejde med Tisvilde Hegn Sporlaug et mountainbike spor i Tisvilde Hegn.

Sporlauget står for det praktiske anlæg af sporet. Til et stykke hen på foråret 2018 vil de primært arbejde på den nordlige del af sporet i området, som ligger op mod Tisvilde.

Sporet er ca. 27 km langt og består af to sløjfer, som går rundt i det meste af Tisvilde Hegn gennem forskelligt terræn. Vi tilstræber i videst muligt omfang, at passe sporet ind i landskabet. Derfor lægger vi kun grus ud, hvor det er nødvendigt, og arbejder udelukkende med naturmaterialer.

Det anlagte spor er et såkaldt blåt spor. Det betyder, at sværhedsgraden er i den lette ende, og at sporet er velegnet for mountainbike-ryttere med grundlæggende færdigheder. Ved den vestlige del af sporet, med start ved Nyvej, er det planen senere, at anlægge en teknikbane med 15-20 mindre installationer, hvor rytterne bl.a. kan øve balance.

"Vi etablerer også sporet for at minimere generne ved det stigende antal mountainbike-ryttere i skoven ved at koncentrere trafikken på udvalgte stier og områder. Det er ønskeligt ikke mindst for skovens øvrige brugere, men også i forhold til skovens dyre- og planteliv", siger skovrider Jens Bjerregaard Christensen fra Naturstyrelsen Nordsjælland.

Vi forventer, at sporet er færdigt ultimo 2018.

Rutekort

 

Spor

Bygning af spor