Naturstyrelsen Søhøjlandet inviterer på skovvandring inden fældningskampagnen

21-12-2017

Skovene omkring Silkeborg har flere formål, sikre natur, give mulighed for friluftsliv og sikre grundvand. Hver formål sætter sine krav og et af dem er at der skal fældes træ. Det foregår især om vinteren og nu påbegynder Naturstyrelsen årets fældning. Inden da vil vi gerne invitere alle interesserede ud og se og høre om vores planer.
Det gør vi med en offentlig tur lørdag den 6. januar.

  En del af det træ vi bruger i Danmark kommer fra statens skove. Vi driver skovene efter særlige principper om naturnær skovdrift, som indebærer, at der tages en lang række grønne hensyn i skovdriften.  Naturstyrelsen Søhøjlandet vil gerne invitere alle interesserede på en skovvandring, hvor vi vil vise eksempler på, hvad det er planen at fælde i den kommende sæson, og hvilke hensyn vi tager. Der vil være rig mulighed for at spørge ind til alle aspekter af skovdriften.

 Under turen vil vi også komme ind på Naturstyrelsens Livstræ-projekt. Livstræ-projektet skal frede træer, og især de gamle træer, som er vitale for biodiversiteten i skovene. Livstræerne beskyttes, så de kan blive ældgamle og huse sjældne og truede arter, indtil de dør og vælter omkuld i skovbunden. Det drejer sig bl.a. om svampe, mosser, laver, insekter, hulrugende fugle og pattedyr f.eks. flagermus. Livstræer er vært for et rigt dyre- og planteliv og bidrager til en stor artsrigdom i vores skove. Der skal udpeges fem livstræer per hektar i statsskovene. Alle interesserede inviteres med til at udpege livstræer i statens skove. Naturstyrelsen har udviklet en gratis app, som gør det muligt at foretage registreringen med smartphone eller tablet. På dagen vil vi præsentere den app der skal bruges og forklare kriterier for livstræer og, hvordan man kan komme med forslag.

 

Så hvis du er interesseret i skov og i natur så mød op, hør hvad vi har tænkt os, og giv dit eget besyv med.

 Turen er gratis og åben for alle. Blot mød op med godt humør og varmt tøj, så går vi i skoven.

 Praktiske oplysninger:

Mødested. P-pladsen ved Østre Søbad, Almind Sø, Horsensvej, Silkeborg

Tid: Lørdag 6. januar 2018 kl 13.00

Turledere: Skovfoged Thorbjørn Nørgaard og Naturvejleder Jan Kjærgaard