05-12-2017

Naturstyrelsen forvalter ikke blot skove og åbne naturområder, vi forvalter også parker og kulturhistoriske værdier.

I Gammelhaven ved Fussingø blev der i midten af 1800-talet etableret en barokhave med lindetræer i tre alléer, rotunder og spejldam.

undefined

Gammelhaven med midteraksen af store flotte lindetræer.

De gamle træers størrelse og højde er nu blevet en alvorlig trussel mod haveanlæggets fortsatte beståen, idet vindpresset på træerne truer med at vælte dem. To af træerne var allerede begyndt at lægge sig ned og rykke store rodkager op. Heldigvis blev de støttet af nabotræer, så de endnu kan reddes.

undefined

Et par af træerne var ved at lægge sig ned under en storm.

En beskæring af træerne er nu gennemført i 5-6 meters højde, langt over det sted, hvor træerne tidligere er blevet stynet. Dette er gjort af hensyn til de laver, mosser, insekter og andre dyr, som lever i de mange riller og fordybninger, der er på den nederste del af træerne.

undefined

Træerne er nu stynet i 5-6 meters højde.

Gammelhaven er ikke blot en fin lille historisk have, men er også levested for en lang række arter. Af de mere specielle kan nævnes Korttået Træløber og Spætmejse. Træløberen er specialist i at finde føde i form af små insekter og edderkopper, der sidder i træernes ru bark. Spætmejsen søger også efter smådyr om sommeren, men om efteråret står menuen på frø og nødder.

Læs mere om Fussingø og Gammelhaven i naturguiden.