”Gudenfloden” ved Vestbirk

11-12-2017

Forslag til en juletur:
Besøg den genfundne bro og se hvordan Gudenå så ud før man anlagde Vestbirk Kraftværk.

 

Vestbirk Vandkraftværk er midlertidigt lukket på grund af reparation. Det betyder at der lige nu er mulighed for at opleve fuld knald på Gudenåen på strækningen fra Bredvad Sø, under den ”Genfundne Bro” til Vestbirk Vandkraftværk.

Så godt som hele Gudenåens vandføring ledes for tiden gennem det oprindelige åleje gennem Træden Skov - og dermed under den ”Genfundne Bro”. Er godt bud er, at der i disse dage passerer små 10.000 l vand pr. sekund gennem åløbet.

Årsagen til at Vestbirk Vandkraftværk for tiden ligger stille er, at et styreleje i turbineanlægget er gået i stykker og skal udskiftes. Derfor kan vandet ikke passere vandkraftværket – men må ledes via den såkaldte frisluse for nordenden af Bredvad Sø, gennem det oprindelige åleje i Træden Skov og forbi vandkraftværket. Dermed er vandføringen på å-strækningen for øjeblikket præcis som den var, før vandkraftværket blev sat i drift i 1924.

Naturstyrelsen, der ejer Vestbirk Vandkraftværk, arbejder i øjeblikket på at reparere turbineanlægget, og vi forventer at skaden er genoprettet i slutningen af januar næste år.

For yderligere oplysninger kontakt:
Driftsleder Per Kristensen, Naturstyrelsen Søhøjlandet
Telefon: 20701211
Mail: Obfuscated Email