Rynket rose ved Svinkløv behandles

05-12-2017

I disse dage foregår en indsats mod den invasive art rynket roses fremfærd ved Svinkløv

Rynket rose er en invasiv art, der spreder sig ganske hurtigt – både ved rodskud og spredning af frø. Arten overskygger naturligt hjemmehørende arter og naturtyper udkonkurreres med faldende biodiversitet til følge. Hvis man ikke gør noget for at mindske forekomsterne af rynket rose, vil den på sigt ændre vores klitlandskaber markant, og flere områder vil blive ufremkommelige pga. tætte buske af rynket rose. Derfor arbejder vi på at reducere antallet af forekomster på Naturstyrelsens arealer.

Metoden ved Svinkløv er nedgravning, hvor man graver planteforekomsterne ned i ca. 80 cm dybde og dækker materialet til med sand. Terrænet bibeholdes og arbejdet følges tæt ved et godt samarbejde mellem Naturstyrelsen Thy og entreprenøren, der udfører opgaven.

Planteobservationer og naturtyper forinden blevet gennemgået, således at maskinføreren kan tage de nødvendige hensyn. Tidligere var en dynamisk kystnatur ensbetydende med åbne afblæsningsflader, der tilgodeså bl.a. markfirben og flere arter af insekter samt edderkopper. Den åbne sandflade er i dag mange steder erstattet af tilgroede klitter. Ved at lave åbne sandflader ved de gravede områder, vil disse dyregrupper i en periode opleve et større leve- og jagtområde. På sigt vil sandfladerne gro til igen, og den nuværende behandling vil ikke være til at spore bortset fra den reducerede forekomst af rynket rose i landskabet.

Kontakt

Cornelia Maj Christensen

Naturmedarbejder