Trappe ved Arnager Bugt er blevet genopført

13-12-2017

Fredag indvies en genopført trappe ned til vandet ved Arnager Bugt. Et problematisk stykke af kyststien er også blevet omlagt til et bedre forløb.

De sidste detaljer på trappen pudses af.

Havet er hårdt ved kysten omkring Arnager, og det går indimellem også ud over andet end kystskrænterne. En trappe som fører ned til vandet på Naturstyrelsens arealer ved Arnager Bugt var i vinters blevet så hårdt medtaget af en kombination af vandets kræfter og almindeligt forfald, at den måtte tages ned af hensyn til sikkerheden.

I første omgang var der ikke midler på Naturstyrelsen Bornholms driftsbudget til at genopføre trappen, og det var en del af de lokale borgere kede af, da trappen blev flittigt brugt til gåture i bugten. I efteråret lykkedes det så Naturstyrelsen Bornholm at skaffe penge til opgaven via en friluftspulje, og nu er trappen genopført og igen åben for offentligheden. Samtidig er et problematisk stykke af kyststien som gik op og ned ad stejle skrænter blevet omlagt, så stien er nemmere at gå og terrænet ikke eroderes.

Tiltagene glæder Arne Ipsen, formand for Arnager Borgerforening:

”Vi takker Naturstyrelsen for en god dialog og for lydhørhed over for vores ønsker. Jeg er glad for, at vi har fået genetableret trappen, så især de ældre borgere i Arnager igen kan få glæde af den spændende kyststi. Selve omlægningen af stien, hvor man før risikerede liv og lemmer på glatte og stejle skråninger, gør samtidig den daglige gåtur mere sikker,” siger han.

Fredag den 15. december klokken 14 fejrer Arnager Borgerforening og Naturstyrelsen Bornholm genåbningen af trappen. Vi går en kort tur ad den omlagte sti og ned til trappen, og derefter er der kaffe og kage i Arnager forsamlingshus. Alle er velkomne.

Mødestedet er parkeringspladsen på sydsiden af Søndre Landevej mellem Søndre Landevej 13 og Søndre Landevej 17 (se kort her).