Vandet pibler frem af i jorden ved kildevæld

20-12-2017

Først kom det gamle kildevæld frem i lyset efter at have ligget mørkt gemt væk i en lille parcel med elletræer. Det skete i 2013 og siden har de robuste Galloway-kreaturer græsset og drukket af det friske rene vand, som pibler frem for foden af bakken. Kreaturerne kan godt lide at være der og det gavner naturen på stedet, at kildevældet bliver holdt lysåbent.

Nyt vand pibler frem af jorden.

I 2015 fandt Naturstyrelsen flere brønde og interne dræn, som har drænet vandet væk fra kildevældet. Dem har vi nu ødelagt og gravet op, så der er mulighed for at komme flere kildevæld. Med det samme piblede 4-5 nye kildevæld frem og grundlaget for den sjældne naturtype er nu forbedret markant i Natura 2000 området Svanninge Bakker. I tilknytning til det kolde rene og kalkrige grundvand, som fremkommer i kildevældene, er det især arter af mosser, som har specialiseret sig til det det permanent fugtige levested, men også plantearter som vandkarse og sideskærm. Hvis vandet får mulighed for at bevæge sig frit, vil det erodere andre planter og muldjord væk, så der kommer grus bund til syne. I tilknytning til kildevældene kan der udvikle sig mose af typen rigkær, som er meget rig på forskellige planterarter.

 

Et nyt skilt er kommet op hvor Kirkestien starter fra Svanningevej. På skiltet kan du bl.a. se hvor kildevældet ligger.

 

Projektet med forbedring af kildevæld, vandhuller og rigkær i Svanninge Bakker er en del af et EU LIFE projekt, som har til formål at forbedre naturtyper og levesteder inden for flere Natura 2000 områder på Fyn. Projektet udføres i samarbejde med mange af de fynske kommuner og støttes af EU og 15. junifonden. Hvis du vil læse mere om projektet og de andre områder, hvor der sker naturfordringer så læs mere her: www.life70.dk

Det ”gamle” kildevæld, som kom frem efter rydning i 2013Det ”gamle” kildevæld, som kom frem efter rydning i 2013.

Gravemaskine, som opgraver drænGravemaskine, som opgraver dræn.

Kildevæld SvanningeKildevæld i Svanninge.