Arbejdet er i fuld gang i Slotved Skov

06-12-2017

Der er nu sat gang i flere delprojekter i Slotved Skov

Der graves ud til de store færiste i Slotved Skov

Færiste

For at biler og cykler kan komme ind og ud af Slotved Skov, når den er blevet indhegnet, skal der først nedgraves flere såkaldte færiste. Disse består af store tremmer, der ligger på tværs af vejbanen og som vil forhindre, at især hjortevildt vil kunne komme ud af den fremtidige indhegning af det store areal. Ved siden af færistene vil der blive etableret låger, som gående kan komme igennem.

Nye søer

Der er udgravet en ny sø samt udvidet en anden, så denne er blevet større og har bedre adgangsforhold for f.eks. padder.

Lille s, som nu er udvidet og har fået en lav bredkant på den ene side

Breden på søerne flades ud flere steder, så padder lettere får adgang til søfladen

 

Hegnslinjen er nu næsten fuld af pæle.

Hegnslinjen forberedes hele vejen rundt. Her skæres stød ned.

Pælene er næsten alle sat i den lange hegnslinje og der er ryddet træer og skåret stød ned, så det godt to meter høje hegn kan sættes op.