Debat om fremtidens drift af Naturstyrelsens arealer på Amager

06-02-2017

Naturstyrelsen inviterer til borgermøde

Bemærk nyt mødested

d. 27. februar kl. 17-19 På Ørestad Gymnasium

undefined
Foto: Martin Rivero

Naturstyrelsen er i gang med at lave ny driftsplan for Kalvebod Fælled og Kongelunden. Driftsplanen fortæller hvordan arealerne skal drives og plejes, og har dermed betydning for friluftslivet og naturen.

Derfor vil Naturstyrelsen gerne invitere til en åben debat, for at høre om de mange interesser, ønsker og ideer for området. Naturstyrelsen forestiller sig, at der fortsat skal være vild natur, men

 • Hvordan skal den være?

 • Skal der udsættes vildheste og bisonokser?

 • Skal vi skabe et bedre samspil mellem byen og naturen og fjerne dele af de gamle militærhegn?

Aftenen vil byde på forskellige oplæg og der vil blive mulighed for at give sin mening til kende i en åben debat.

”Kalvebod Fælled er en central del af Naturpark Amager, der har en helt enestående beliggenhed midt i en storby. Det er både en forpligtigelse og en mulighed, som vi skal tage vare på. Kalvebod Fælled er beskyttet af en række lovgivninger og en fredning, men der er masser af mulighed for at udvikle både naturværdierne og friluftslivet,” fortæller Skovrider Hans Henrik Christensen, som er chef for Naturstyrelsen Hovedstaden, der står i spidsen for den nye driftplan.  

Program

 • Velkomst - ved Visedirektør Signe Nepper Larsen Naturstyrelsen

 • Kort introduktion til Kalvebod Fælled - ved Skovrider Hans Henrik Christensen

 • Oplæg

  Naturpark Amager 2.0. – vildere og mere oplevelsesrig natur ved Idéhistoriker Rune Engelbreth Larsen, forfatter og naturfotograf

  Friluftslivets vilkår i Naturstyrelsens del af Naturpark Amager ved Direktør Jan Ejlsted Friluftsrådet 

  Rewilding ved Lektor Hans Henrik Bruun Københavns Universitet

  Fugleforvaltning i Kongelunden og på Kalvebod Fælled ved Næstformand Steffen Brøgger-Jensen, Danmarks Ornitologisk forening.

 • Debat og opsamling  

Søren Gram fra Teknologirådet vil være ordstyrer og facilitator for debatten.

Hvad er en driftsplam? Naturstyrelsen laver langsigtede driftsplaner for alle sine arealer. Driftsplanerne beskriver, hvordan styrelsens skove og naturarealer skal drives og plejes, og de har dermed betydning for både friluftsliv og natur. Planerne gælder for 15 år ad gangen, med en planlagt revision en til to gange i perioden.

En driftsplan indeholder blandt andet:

 • En beskrivelse af den overordnede målsætning for arealdriften
 • Beskrivelser og målsætninger for de enkelte skov- og naturområder
 • En plan for skovdriften
 • En plan for hvordan naturarealer skal plejes
 • En plan for landskabets udvikling
 • En plan for friluftsliv
 • En plan for pleje af fortidsminder og kulturspor

Dørne åbner allerede kl. 16:30, hver der serveres en forfriskning og en sandwich.

Kræver tilmelding til: Obfuscated Email

Yderligere oplysninger:

Naturvejleder Jes Aagaard mobil 23 73 02 61 mail Obfuscated Email