Der skoves!

31-01-2017

Mange steder i skovene kan man i denne tid møde store maskiner i fuld gang med at fælde træer.
Det giver larm og skovveje køres op af de tunge maskiner, men – tålmodighed - vejene vil blive repareret igen når vi er færdige.

En stor del af skoven er dyrket land, og det indebærer, at vi planter, passer og høster. Andre dele af skovene ligger hen som urørte, og her hverken plantes eller høstes der.

Netop her i vintertiden er højsæson for ”høst” i skovene. Der bliver fældet træer mange steder netop nu. Maskinerne er store og de larmer, så man tager ikke fejl af hvor de er. Det er en god ting, for maskinerne er ikke helt ufarlige. Ser I en skovningsmaskine eller en udkører så se blot på men hold god afstand, både af hensyn til jer selv og af hensyn til ham der kører med maskinen. 

Nogle vil måske mene, at det er synd at fælde de flotte træer, men træer vokser hele tiden. Vi sørger for at nye træer kommer op, og faktisk fælder vi mindre end der vokser op.  Statsskovene drives naturnært. Det betyder blandt andet, at vi efterlader hule træer og løvtræer med huller, så det kan skabe liv for fugle, insekter og svampe. Vi fælder ikke egetræer over 300 år, og bøgetræer over 200 år. Du kan læse mere om hvilke grønne hensyn der tages her http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/groenne-hensyn/

En lille sløjfe ved fældningen netop nu er, at hen på vinteren bliver der langsomt mindre føde til skovens rådyr.  Men når vi fælder et træ kommer der nye grene med knopper ned i nåhøjde, og især sidst på vinteren kan vi se, at rådyr direkte opsøger områder hvor der er skovet. 

Træet bliver derpå brugt alle de steder hvor vi møder træ i vores dagligdag.  Bøgekævler til møbler og gulve, gran til bygningstømmer og papir. Endelig det træ der ikke kan bruges til andet anvendes som CO2 neutral brænde og går ind og erstatter kul og olie i varmeværker. 

For skovgæster kan skovningen være en forstyrrelse, og skovveje kan blive slemt medtagne af de tunge maskiner.  Jeg vil anbefale: find en anden rute i skoven medens der arbejdes, og glæd jer så over at de gode og nyttige træ der kommer ud.  Bagefter er det en del af skovningen at veje repareres igen.