Invitation til vadegræsbekæmpelse

28-02-2017

Alle interesserede har i disse dage mulighed for at se LIFE-projektet bekæmpe Vadegræs.

Den gule linje viser forsøgsstrækningen med vadegræsbekæmpelse

I netop disse dage bekæmper LIFE-projektet Vadegræs på Naturstyrelsens arealer i Sydvesten. LIFE-projektet vil derfor opfordre alle interesserede til at besøge området og se hvordan opgravningen og nedgravningen af vadegræsset foregår.

Strækningen hvor vadegræsset bekæmpes er en forsøgsstrækning som har til formål, at give nogle flere praktiske erfaringer med bekæmpelsen af vadegræs. Ikke mindst skal forsøgsstrækningen give interesserede en mulighed for se vadegræsbekæmpelsen blive udført og efterfølgende følge udviklingen på arealerne.

Arealerne kan tilgås fra P-pladserne ved Stokken og Bådpladsen og på strækningen står informationsskilte der fortæller om vadegræsbekæmpelsen. Læs også informationsskiltet her

Arbejdet med vadegræsbekæmpelsen står på så længe der er lavvande. Ved højvande og i fuglenes ynglesæson må arbejdets sættes på pause.