Kender du den blå bornholmer?

14-02-2017

Bøgeløberen (Carabus intricatus), er en af de største, flotteste og sjældneste af de 334 danske arter af løbebiller. I Danmark findes den stort set kun på Bornholm, hvor den lever i løvskove med masser af dødt træ på jorden.

En bøgeløber på en birkestamme. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Bornholm er hjemsted for den blå bøgeløber. Det er en af de største, flotteste og sjældneste af Danmarks 334 arter af løbebiller.

Billen skinner blåt og violet som en juvel, bliver op til 3,5 centimeter lang og kan blive op til tre år gammel. Den overvintrer især under bark på døde stammer i skoven. Naturstyrelsens mange urørte skove med masser af dødt ved er fine levesteder for den blå bille. Med de mange vilde skove på øen går den en god fremtid i møde sammen med mange andre arter, der er knyttet til døde træer.  I Danmark er bøgeløberen i nyere tid kun kendt fra to steder i Jylland og fra Bornholm.  På Bornholm ser den ud til at være temmelig talrig i klippeterræn med urørt skov. Den findes i den beskyttede egeskov ovenfor Ekkodalen, i Slotslyngen, i den urørte skov omkring udløbet af Bobbeå og mange steder langs Nordbornholms kyst.

Når det er hård frost, tåler billen at fryse ned, fordi den som de fleste andre insekter har en slags ”frostvæske” i blodet. Når det bliver forår og mildt igen, vågner bøgeløberen. Den lever af orme, insekter og andre smådyr.

Billens tilnavn "Den blå bornholmer" er foreslået af vores læser Trine Tulin fra Svendborg. Vi takker!

Vi har sammenklippet denne lille film af bøgeløber fra Ekkodalen.  Den farvestrålende bille - et af Bornholms hidtil ukendte klenodier - stavrer lidt stivbenet afsted, fordi den lige er vågnet af vinterdvalen.

undefined
En bøgeløber fra Hestehaven i Østre Borregård Skov. Den skinner flot, men lugter fælt. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornholm