Oprydning i kommende hundeskov

24-02-2017
Oprydningsholdet

Naturstyrelsen Fyn har indgået en partnerskabsaftale med lokale hunde entusiaster på Ærø om at etablere en hundeskov i Egehovedskoven. De frivillige har gjort et stort arbejde for at sikre finansiering af hundeskoven, og har desuden samlet affald den 24. februar i området inden hundeskoven etableres. Samlet blev der indsamlet omkring 25 kg affald.

Tak til oprydningsholdet.