Heftige maskiner på arbejde i Boserup Skov

21-02-2017

Den årlige høst af træer er i fuld gang.

Skovningsmaskine i arbejde

På Naturstyrelsen Vestsjælland har vi siden nytår været i fuld gang med den årlige høst af træer.

Nu er maskinerne på vej til Boserup Skov, hvor de kommer til at køre nogle uger.

Det er store og effektive maskiner, så det kommer til at præge skoven et stykke tid.

Desværre vil det også kunne forstyrre dine skovture i den periode. Vejene vil blive mudrede, stier spærret af træer og grene, og selv om maskinerne er imponerende, er det ikke sikkert, det var det, du havde satset på at opleve.

Hundeskoven på Bregnebjerg vil være lukket nogle dage og det sydlige hegn vil blive taget midlertidigt ned. Mountainbike ruten vil få lukket nogle strækninger.

Når vi er færdige, vil vi retablere veje og større stier, så de igen bliver farbare og freden atter kan sænke sig.

Det er især skovning med maskine der vil ske i de kommende uger, men der vil også blive skovet med motorsav. Der bliver skovet i områderne som du kan se på kortet her:

Områder hvor der skoves i Boserup Skov

Respekter sikkerheden

Det kan være spændende at betragte skovningsmaskinerne, når de arbejder, men man bør overholde en sikkerhedsafstand på 70 m fra en arbejdende maskine.

Når der skoves med motorsave skal samme sikkerhedsafstand respekteres. Træerne er ganske vist ikke 70 m høje, men de kan sagtens være 35 m høje. Når et træ er på vej til jorden kan grene knække eller komme i spænd og de pågældende grene kan falde langt fra selve træet.

På skovningsområder hvor oversigtsforholdene er ringe (meget opvækst på skovbunden) spærrer skovarbejderen hele området af med rød/hvide afspærringsbånd. Afspærringen skal naturligvis respekteres - husk at det er af hensyn til skovgæsternes sikkerhed at skovningsområdet er spærret af.

Hvorfor fældes træerne?

I takt med at træerne vokser, har det enkelte træ til stadighed brug for mere plads. Vi foretager derfor udtynding i bevoksningerne, for at de tilbagestående træer kan fortsætte med at udvikle sig til store harmoniske og sunde træer. Udtynding foretages med 5-10 års mellemrum i den enkelte bevoksning afhængig af træart, alder og vækst.

Der er også et enkelt område hvor vi fjerner alle træerne. Det er et område med grantræer hvor en del allerede er væltet under stormen.

Endeligt fjerner vi nogle steder store træer som har opnået den optimale størrelse. Træerne fjernes over en lang periode, så vi sikrer at der kan etablere sig ny skov, der kan tage over når de gamle forsvinder. Træer med hulheder eller rovfuglereder lader vi stå, og der efterlades under alle omstændigheder mindst 20 store træer pr. ha.

Træsalg og økonomi

Træet fra de fældede træer sælges efter en opskæring og sortering for de bedste kvaliteters vedkommende til savværksindustrien og ender som råvarer til mange forskellige formål. Vi ved at Boserup Skov i år vil forsyne os med træ til store flotte tømmer konstruktioner, plankegulve, møbler parketgulve m.m.

De ringere kvaliteter sælges til cellulosefremstilling, biobrændsel til fjernvarmeværkerne eller som brænde.

Det træ, som skal sælges som brænde, bliver lagt i stakke langs skovvejene. Hvis man ønsker at købe brænde, kan man besøge Naturstyrelsens hjemmeside om brændesalg:

Skovningen giver os overskud. Et overskud vi bruger til at pleje skoven, sikre naturværdier, pleje fortidsminder og for Boserup Skovs vedkommende, især til at sikre gæsterne forsat får mulighed til gode oplevelser.   

 

God tur i skoven

Hans Christian Jessen

Skovfoged
Vestsjælland