Bisonflokken har mistet et medlem

18-01-2017

Fredag fandt Naturstyrelsen en 2-årig bisontyr død i bisonskoven i Almindingen. Den døde bison har været svækket gennem et stykke tid og er sandsynligvis blevet offer for bisonflokkens hakkeorden.

Bisonflokken består nu af 15 bisoner. Her er flokken fotograferet i starten af januar 2017. Foto: Søren Friese.

En dyrlægeundersøgelse har vist, at den døde bison havde indre blødninger som tyder på, at den er blevet stanget af andre bisoner i flokken. Det vurderes til at være den sandsynlige dødsårsag. Den døde bison har gennem et stykke tid været svækket og har ikke gået sammen med resten af flokken. Og kombinationen af en generel svækkelse og hårdhændet behandling fra andre medlemmer af flokken har altså været mere, end den kunne klare.

Bisoner har et stramt socialt hierarki, og svækkede individer isolerer sig selv fra flokken eller bliver aktivt udstødt og udsat for en ofte ganske voldsom behandling fra de dominerende flokmedlemmer. Selv om det set med menneskeøjne virker grusomt, er det positivt for arten som helhed, fordi det betyder, at svage gener forsvinder, så arten bliver stærkere. En hård hakkeorden er meget almindelig blandt store pattedyr og kendes fra eksempelvis tamkvæg, heste og hjortevildt.

Selv om bisonokserne altså godt kan være hårdhændede mod artsfæller, har hverken vi eller vores udenlandske kolleger oplevet episoder, der giver årsag til, at mennesker bør være nervøse for dem. Dog skal man respektere afstand – især når der er nyfødte kalve. Vi har i enkelte tilfælde set og hørt, at en bison-ko har markeret over for besøgende, som kommer for tæt på.

Siden de oprindelige syv bisonokser blev sat ud i Bisonskoven er der blevet født 13 kalve på fire sæsoner. To af kalvene er nu døde, hvilket er en meget lav dødelighed sammenlignet med andre bisonprojekter. Udover de to kalve er tre af de oprindelige syv bisonokser døde; to køer og en tyr. Bisonflokken er dermed nu på i alt 15 dyr.

Søren Friese

Skovrider
Bornholm