Ynglesucces for Danmarks vestligste havørnepar

27-01-2017

I 2016 kom der to stærke havørneunger på vingerne hos Naturstyrelsen Blåvandshuk.

Foto: Karin Gustausen

I 2016 kom der to stærke havørneunger på vingerne hos Naturstyrelsen Blåvandshuk. Ungerne blev klækket og udruget i Vrøgum plantage, og de kan nu ses ivrigt jagende alene eller sammen med forældrene ved Filsø eller på de store naturarealer syd og vest for Vrøgum.

De to unge hanner er også mistænkt for at deltage aktivt i bandeaktiviteterne på Fanø, hvor op imod 20 havørne overnattede sammen.

Havørnene har ruget i området siden 2013, og der er nu kommet i alt 4 unger på vingerne. I 2015 gik det skidt da begge unger døde inden de var gamle nok til at forlade reden, der dette år var placeret ved Filsø. De to foregående år lå reden i Vrøgum plantage.

Om forældrefuglene gennem årene har været de samme kan ikke siges med sikkerhed; men i 2016 blev reden i plantagen flyttet i forhold til den faste placering i 2013 og 2014.

Naturstyrelsen har som noget nyt i 2016 ikke opsat skilte omkring reden. Det er tidligere gjort med en henstilling til skovens gæster om at respektere ørnenes behov for fred og ro i ynglesæsonen. I den forbindelse udtaler skovrider Ulrik Lorenzen, ” at det er rigtig dejligt at se, hvordan folk, også uden den venlige skiltning, respekterer fuglene. De eneste episoder vi har haft i 2016 er med fotografer, der åbenbart er ligeglade med hensynet til de rugende ørne”.

Samarbejdet med Dansk Ornitologisk Forening har været forbilledligt, således at praktik og faglighed er gået op i en højere enhed til gavn for havørnene og alle dem, der glædes ved at se de store fugle i terrænet vest for Oksbøl. ”Vi venter nu i spænding på, om ørnene også i år vil yngle i vores område” afslutter Ulrik Lorenzen.