Børnefamilier hjalp med at fjerne problemart

16-01-2017

Søndag mødte børnefamilier fra Naturbornholms Naturklub op på Hammerknuden og hjalp med at fjerne Gyvel.

Arrangementet sluttede med, at gyvelplanterne blev brændt af. Foto: Georg Ask Marker, Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen var vært og instruerede i, hvordan gyvel kan rykkes op af jorden. Da kræfterne var opbrugt, blev der tændt bål, og de nedlagte gyvelplanter brændtes af.

Gyvel er en problemart, fordi den fortrænger de andre planter på Hammerknuden. Gyvel har stor succes i Hammerens næringsfattige jord, fordi planten lever i symbiose med bakterier, som binder kvælstof i jorden. Den sørger simpelthen selv for gødning.

Naturstyrelsen bekæmper gyvel, rynket rose, birk og rød-el på Hammerknuden for at bevare det åbne landskab med overdrev og hede og dermed områdets særlige karakter og store artsrigdom. Et af vores vigtigste redskaber er græsning, og vi forventer, at særligt geder og får med tiden vil få bugt med gyvelen, for de gerne spiser de unge gyvelplanter.

Læs mere om Gyvel

Læs vores driftsplan for Hammeren

undefined