Nyt formidlingsvandhul i Randers

18-01-2017

For meget og for lidt er begge dele skidt. Nogle år har det givet så meget nedbør, at stien fra Garnisonvej til bålhytten på Nordre Fælled har stået under blankt vand. Andre år har været så tørre, at man skulle helt ud i den nordlige ende af fælleden for at opleve et vandhul.

Med udgangspunkt i dette dilemma tænkte partnerskabet på Nordre Fælled, hvorfor ikke slå to fluer med et smæk og skabe en lavning, der dels kan opsamle noget af det regnvand, som giver problemer på stien, dels kan glæde mange både unge og ældre, med et vandhul der kan studeres og nydes på samme tid.

Vandhullet er blevet en realitet, efter regeringen i 2016 gav tilskud til en lang række naturprojekter. Projekterne skulle styrke naturen, samt gerne formidle det for børn og unge.

Selve gravearbejdet er udført af en entreprenør med lidt tungere maskineri, men den videre udbygning med stiforbindelse til søen, borde og bænke, brinker, infotavler osv. skal udføres med hjælp af eleverne på Randers Produktionsskole.

undefined

Med det rette maskinei kan man hurtigt grave en lavning.

Nu er vandhullet gravet ud og det er så heldigt, at der er ler i bunden. Det betyder at vandet, der opsamles i området, har en god chance for at blive i lavningen. Et par drænrør er blevet blotlagt i forbindelse med gravearbejdet. De giver allerede en lille strøm af tilløbende vand.

undefined  

Grøften i nærheden står fuld af vand.

undefined

Selv små drænrør giver tilsammen en del vand

Det videre arbejde med vandhullet sker her i foråret af 2017. Så allerede i den kommende sommer vil man kunne opleve en spændende ny natur på Nordre Fælled.