Reguleringsjagt på kronvildt i og omkring Hoverdal Plantage

18-01-2017

Reguleringsjagten for naboer og jagtforeningsmedlemmer afholdes mandag d. 30. januar 2017

De seneste år har Naturstyrelsen Vestjylland afholdt en såkaldt reguleringsjagt på - primært - kronvildt. Der er inviteret ca. 45 jægere, der er en blanding af naboer og jagtforeningsmedlemmer, der bliver posteret i skoven.

Udover at få nedlagt nogle krondyr, er formålet med arrangementet at fremme dialogen omkring håndteringen af og jagten på kronvildtbestanden lokalt. Og de tidligere år har der både før og efter jagten været en livlig debat deltagerne imellem. Indtrykket fra de tidligere års jagter har vist at dialog ikke er så ringe endda..............

I år afholdes der også et "formøde" inden jagten, hvor både naboer og gæster på jagten er velkomne. Mødet afholdes mandag d. 23. januar 2017 kl. 19.00 i Fejsøhus, Fejsøvej 1, 6990 Ulfborg. Af hensyn til kaffen m.v. bedes man tilmelde sig pr. mail til: Obfuscated Email

På jagtdagen har naboer til Hoverdal Plantage mulighed for at få en dispensation til at opstille skydestiger/-tårne nærmere til Naturstyrelsens areal end lovens krav om en afstand til et naboareal på 130 meter.

Jagten afholdes:

Mandag d. 30. januar 2017 kl. 8.30

Mødested: skovfogedboligen St. Hoverdal, Sørupvej 7, 6971 Spjald

Da en vigtig del af arrangmentet er dialogen omkring kronvildtet og jagten, er der fælles start og afslutning på dagen. Vi håber at mange naboer/nabojægere vil deltage i en fælles parole inden jagten - og fællesafslutningen.

Efter jagten vil både Naturstyrelsens gæster samt jægere der har været på jagt på naboarealer kunne købe varm suppe med øl/vand samt kaffe med brød. 

Jagten slutter med fælles vildtparade, hvor alle - både jægere og nedlagte dyr - er velkomne! Vildtparaden forventes at være klar kl. 13.30-14.00.

Naboer der ønsker en dispensation kan sende en mail med deres adresse og evt. matr. nr. på arealet, hvor skydetårnet/-stigen ønskes anvendt. Mailen sendes til Obfuscated Email

Dispensationerne udleveres ved starten på jagten - eller på mødet 23/1.

På jagtdagen vil der være oprettet en "schweisshundecentral", hvor folk der her behov for en schweisshund kan henvende sig. Efter jagten koordineres eftersøgningerne. Fra kl. 10 kan man ringe på 61 79 97 48, hvis man har behov for hundeassistance.

Eventuelle spørgsmål til vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen på 20 31 11 80/Obfuscated Email