Tolstrup Enge tager form

12-01-2017

Gravemaskinerne er på vej til at genslynge Tolstrup Å og etablere et permanent vådområde i Tolstrup Enge. Der er gode muligheder for at følge arbejdet, der forventes færdigt til april.

I næste uge starter forberedelserne til at gravemaskiner kan komme i gang med at virkeliggøre vådområde Tolstrup Enge. I projektet genslynges 1,6 km af Tolstrup Å, vandløbsbunden hæves og dræn og grøfter inden for projektområdet sløjfes. Dette vil betyde at der især i vinterperioden vil skabes oversvømmelser i engen som er medvirkende til en øget omsætning af plantenæringsstoffet kvælstof. Det forventes at vådområdet kommer til at spare Horsens Fjord for 3,7 tons kvælstof om året.

Vil du høre mere om projektet kan du møde op torsdag den 2. februar kl.15 ved Tolstrup Kirke, hvor vil Naturstyrelsen Søhøjlandet i samarbejde med Gedved lokalråd vil orientere om projektet. 

Kontaktperson projektleder, biolog Anne Gro Thomsen 22889942 Obfuscated Email

Læs mere om projektet på http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tolstrup-enge/

Projektet er finansieret af EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.