Naturen i Vendsyssel, på Hirsholmene og Læsø får et løft

20-01-2017

Naturstyrelsen offentliggør i dag fredag nye plejeplaner for de beskyttede Natura 2000-områder i Vendsyssel og på Læsø.

Store arealer bliver græsset af bl.a. kvægracen Galloway. Her på Læsø (Foto: Bjarke Huus Jensen - Naturstyrelsen)

På Naturstyrelsen Vendsyssels arealer på fastlandet drejer det sig om Råbjerg Mile og Hulsig Hede, Jerup og Råbjerg Mose, Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb, Rubjerg Knude, klitterne og Liver Ås udløb ved Tornby Klitplantage, Store Vildmose samt klitområder ved Tranum og Ejstrup Strand. Desuden Solsbæk Strand, der støder op til Professorens Plantage syd for Sæby.

På øerne i Kattegat er der lavet planer for Hirsholmene, Strandengene på Læsø og havet syd herfor samt i Holtemmen, Højsande og Nordmarken også på Læsø

De lokale plejeplaner foreskriver f.eks. afbrænding af heder, rydning af opvækst, græsning af åbne naturarealer samt bekæmpelse af invasive arter som f.eks. Rynket rose og Vadegræs

På landsplan har Naturstyrelsen i alt udarbejdet 121 nye planer, der skruer op for plejen af heder, enge og andre lysåbne naturtyper i de beskyttede Natura 2000-områder, som Naturstyrelsen forvalter. De nye planer sætter rammerne for naturplejen i Natura 2000-områder, der samlet set er på størrelse med Langeland. Blandt indsatserne er, at 12.000 hektar naturarealer nu afgræsses af kvæg i hele landet. Invasive arter som rynket rose og kæmpe pileurt skal bekæmpes på 4.600 hektar blandt andet langs den jyske vestkyst. Derudover skal der graves vandhuller, kilometervis af dræn og grøfter skal nedlægges og store hedeområder skal afbrændes, så nye lyngplanter kan spire frem.

Planerne gælder frem til 2021, og forud for offentliggørelsen har planerne været i offentlig høring.

Se de 121 plejeplaner her (LINK: http://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/natura2000-plejeplaner-2016-2021/)