Vandstandsloggere på Hulsig Hede

24-01-2017

Grøfter lukkes nu som led i genopretning af vandbalancen på Hulsig Hede

Vandstandsloggerne opsættes i disse dage på Hulsig Hede. (Foto: Karsten Frisk - Naturstyrelsen)

Som et led i hydrologisk genopretning på naturarealerne (lukning af grøfter) på Skagen Odde, har man med hjælp fra NIRAS A/S gennemført et forprojekt med det formål, at få klarlagt konsekvenserne for naturen, for sommerhusområder, landbrugsinteresser og infrastruktur m.m. ved grøftelukningen. Resultaterne af forundersøgelsen forelå i begyndelsen af juni 2016 (Rapport fra NIRAS A/S kan findes i dokumentsamlingen).

Vejdirektoratet og Nordjyske Jernbaner A/S har store interesser i at følge naturgenopretningsprojektet. Den hydrologiske genopretning og vandstandshævning kan få betydning for landevejen og jernbanen til Skagen. Der har været afholdt møde med begge parter, hvor NIRAS A/S redegjorde for resultatet af de hydrologiske undersøgelser. Det viste sig, at de foreslåede genopretningstiltag ikke umiddelbart vil påvirke vej og jernbane negativt. Efter ønske fra Vejdirektoratet og Nordjyske Jernbaner A/S blev det besluttet at følge udviklingen i vandstanden på Hulsig Hede. Det skete ved at opsætte 3 vandstandsloggere på udvalgte positioner. Loggerne måler løbende den aktuelle vandstand og returnerer data til projektet.  På denne måde er vi hele tiden er informeret om den aktuelle vandstand. Skulle vandstanden nå et kritisk punkt for landevej og jernbane, kan der hurtigt foretages nødvendige justeringer, så vandstanden bliver bragt ned på et niveau, som ikke skader landevejen eller jernbanen.