Blå blink i den blomstrende lyng

28-07-2017

Lyngen er lige begyndt at blomstre, og navnlig på Nordbornholm er der masser af små, blå sommerfugle på hederne. Det er blåfugle, og de er i høj grad værd at se nærmere på.

En nyforvandlet han af den foranderlige blåfugl varmer sig i morgensolen. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

Når man går ad de små stier gennem områder med lyng, læ og bombær, kan man her i juli-august ikke undgå at se nogle små, blå sommerfugle. Der kan være mange af dem, og de samles tit i små selskaber morgen og sen eftermiddag, hvor de sætter sig til at sove i lyngplanterne.

De er ikke store - kun knap tre cm i vingefang - men hvad de ikke har i størrelse, har de i skønhed. De har strålende blå metalfarver, som skyldes lysets brydning i vingeskællene (sommerfuglestøvet), og de har de fineste, sirlige mønstre på vingernes undersider, som tit ses, når sommerfuglene hviler sig eller sover i lyngplanterne. Så knæl og se! De er en fryd for øjet.

Der er flere arter af blåfugle, men den talrigeste er arten foranderlig blåfugl, der hedder sådan, fordi hunnernes vingeoversider er overordentlig variable. Det ser man især morgen og sen eftermiddag, hvor sommerfugle har for vane at varme sig i lyngen med vidt udbredte vinger vendt som paraboler mod solen og hovederne vendt nedad.

Deres larver lever på lyng eller kællingetand. De er langsomme og tykhudede og har form som bænkebidere. Som alle blåfuglelarver afsondrer larverne dufte og sukkerstofer, der tiltrækker myrer. Myrerne angriber ikke larverne, men beskytter dem tværtimod mod snyltehvepse, snyltefluer og svampesygdomme. Så myrerne er en stor fordel for sommerfuglene. Mange arter forpupper sig også i eller i nærheder af myrereder, hvor myrerne holder puppen fri for svampe. Når blåfuglen forlader puppen med bløde u-udfoldede vinger, er den fedtet, så myrerne ikke kan angribe den.

Man kan se de fine blåfugle overalt på Naturstyrelsens arealer, hvor der er megen lyng. Et af de bedste steder er Ravnedal. Se lokalitet nr. 18 her.

God tur og god fornøjelse med blåfuglene!   


Foranderlig blåfugl - hun i lyng. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).Foranderlig blåfugl - en anden type hun i lyng. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).


Den foranderlige blåfugle vågner. To hunner og en han i midten. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).Foranderlige blåfugle. To hanner har sat sig til ro i lyngen for at sover. (Foto: Michael Stoltze, Naturstyrelsen).

kontakt

Michael Stoltze

Naturformidler
Bornnholm